De Oud-strijders

This post is also available in: Engels

Joep Jansen (Geboren op 30-10-1909 te Rimburg. Overleden op 2-2–1981. Gehuwd met M.Vreuls)

Joep Jansen vervulde zijn dienstijd te Gemert bij de verbindingen. Hij was tijdens de mobolisatie in Kessel gelegerd. Toen op 10 mei de Duitsers Nederland binnenvielen was Joep net in Waubach. Omdat hij in militaire kleding was, kon hij zich niet aan de vijand tonen. Hij is toen in de Groenstraat ondergedoken, waar zijn vrouw hem ’s nachts burgerkleding is komen brengen, zodat hij weer naar huis kon. Als Joep over zijn belevenissen in de oorlog vertelde, kwam hij steevast met het verhaal dat hij de Duitsers in de Groenstraat heeft staande gehouden. Hij had namenlijk een mitrailleur op zijn fiets gemonteerd en dat schijnt de Duitsers wel zo’n grote schrik ingeboezemd te hebben, dat ze niet verder dan de Groenstraat zijn gekomen. De werkelijkheid zal wel iets anders geweest zijn.

Theo Janssen (Geboren op 29–7–1918 te Kerkrade. Gehuwd met Els Gulpers)

Theo Janssens werd op 1 maart 1940 als buitengewoon dienstplichtige na twee jaar uitstel opgeroepen als rekruut. Hij werd ingedeeld bij het 13e Regiment Infanterie. Tot eind april was hij gelegerd in Tilburg. Tijdens de invasie lag Theo in Den Haag. In Den Haag ging het luchtalarm pas toen het bombardement van vliegveld lepenburg al aan de gang was. Er heerste grote verwarring onder de officieren en het gevolg was dat Theo buiten op appèl stond terwijl de vijandelijke vliegtuigen schietend overvlogen. Het regiment van Theo werd niet bij de oorlg betrokken. Wel moest men in de stad op zoek gaan naar landverraders, dieseinen gaven aan de vliegtuigen. Theo werd op 15 mei gedemobiliseerd. Hij woonde destijds in Margraten en de thuisreis kostte hem meer dan twee dagen. Eerst ging hij per trein via Utrecht naar Arnhem. Toen per vrachtwagen naar Nijmegen en per stoomtram naar Roermond, waar hij overnachtte. De volgende dag nam Theo de bus naar Sittard, de trein naar Heerlen en tot slot de bus naar Valkenburg.

Theo Janssen 4de van links

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *