Vaandel

This post is also available in: Engels

Het verenigingsvaandel is inmiddels rond de 65 jaar oud.
Het idee om een verenigingsvaandel te maken is ontstaan toen de Rimburgse vereniging van Oud-strijders in 1949 deelnam aan een veteranenontmoeting in België.
De oudstrijders, allen in uniform, zwarte jas, streepjesbroek en hoge hoed, maakte tijdens het defilé een zeer krijgshaftige indruk.

Jef Silvertand was tamboer, Joop Toussaint de vaandeldrager en Louis Schrijen was sergeant van de week.
Het enige dat niet bij het gedistingeerde optreden paste was de vlag. Het was de nationale driekleur.

Sint Michel op de vaandel

Er werd besloten een verenigingsvaandel te laten maken.
Om uit de kosten te komen werd gesmokkeld. Een hoge hoed vol met nylonkousen en de nodige pakjes sigaretten.
St. Michel sigaretten waren een veel gevraagd merk en het logo was St Michel en de draak.
Wie op het idee is gekomen om het embleem van dit merk als hoofdmotief voor het verenigingsvaandel is niet bekend.
Wat wel bekend is, is dat Frans Verreck graag Michellekes rookte.
<Bron: Familie Verreck 100 jaar, Remi Verreck>

De vaandel is gemaakt in Simpelveld door de Zusters van het Arme Kind Jezus.
Op eerste pinksterdag 1951 is de vaandel Gezegend en ingewijd

Door het vele gebruik door de jaren is het vaandel erg versleten.
Daar waar vouwtjes zitten is de zijde gescheurd.

De vaandel is op 4 februari aangeboden bij Doortje Lucassen. Zij is textielrestaurator en als (vrijwilligster) conservator/ beheerder van de collectie vakbondsvlaggen en -vaandels betrokken bij het Historisch Centrum Limburg.

Het vaandel is geconserveerd en kan weer gebruikt worden bij speciale gelegenheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *