Onthulling Infoborden

Op 26 Septermber 2020 zijn bij de Sint Jozef Kapel in het Rimburgerbos twee nieuwe informatie borden onthuld.

Deze borden informeren langslopende wandelaars over de ontstaansgeschiedenis en achtergrond informatie van de Sint Jozef kapel.

Op 26 september 2020 in de middag worden de informatie borden in het bijzijn van genodigden wethouder van de gemeente Landgraaf Bart Smeets, Jo Vanovermeere, Jacques van Haalen, Jo Logister, Rene Heijnen, Charel Peters, Joep Kleijnen, Jos Bastiaansen, het oud-bestuur en huidige bestuur van de vereniging officieel onthuld.

De voorzitter Marc Linssen heet iedereen welkom en wijst iedereen op de speciale omstandigheden in verband met de corona pandemie en verzoekt de aanwezigen voldoende afstand te houden.

Het is een merkwaardig jaar waarin de Vereniging van de Vrienden van de st. Jozefkapel haar 30-jarig jubileum viert. Dit heuglijke feit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Ondanks alle beperkingen en opgelegde maatregelen willen wij toch middels deze onthulling stilstaan bij deze bijzondere mijlpaal.

Wethouder van de gemeente Landgraaf Bart Smeets is aanwezig en verwijst alle aanwezigen naar de website www.ontdeklandgraaf.nl waar Rimburg als ook de Sint Jozef Kapel terug te vinden zijn. Het wordt opnieuw duidelijk dat ook Bart een speciale band met Rimburg heeft.

Jo Vanovermeere van de fanfare Victoria speelt de taptoe waarna de voorzitter alle aanwezigen verzoekt een minuut stilte in acht te nemen ter ere van alle slachtoffers van oorlogsgeweld.

Het initiatief

Doelsteling en achterliggende gedachte bij de totstandkoming van deze informatie borden is het feit dat veel mensen veronderstellen dat de Sint Jozef Kapel een religieuze achtergrond heeft. Daar dit echter niet juist is meent het bestuur dat informatie borden geplaatst bij de kapel iedereen gepast zouden kunnen informeren.

Het eerste bord informeert over de geschiedenis. In een tijdslijn zijn de belangrijkste historische gebeurtenissen na te lezen. Dave Kremer, een geboren en getogen “Brokkelzer Jong” met het verenigingshart op de juiste plek ziet goede mogelijkheden om de ideeën van de Vrienden om te zetten in tastbare daden. Dave en Sandra van Andi Print Solutions gaan aan de slag om deze informatie borden te realiseren.

Het tweede bord informeert de passant over de achtergrond van de totstandkoming van de kapel. Ook een referentie naar de dikke steen en een schatkaart die naar de lokatie van de dikke steen verwijst, zijn te lezen.

Nadat de achtergrond informatie en foto’s zijn aangeleverd, worden de borden in de stijl van de website door Andi Print Solutions in Maastricht vakkundig van een passende layout voorzien. “De eerste proefversie valt bij het bestuur al direct heel erg in de smaak.

De borden moeten niet te veel opvallen in de bosrijke omgeving en natuurlijke materialen worden gekozen voor het realiseren van de borden.

Charel Peters stelt zich beschikbaar om de vereniging te assisteren bij het vervaardigen van de raamwerken ten behoeve van de infoborden.

De borden worden door de vereniging naast de banken geplaatst. Bij het plaatsen van de borden wordt het ons duidelijk wat de inspanning moet zijn geweest van de oud strijders bij de aanleg van de Kapel. Alle materialen zijn naar deze plek vervoerd in een tijd dat de beschikbare middelen beperkt waren. Een gevoel van respect overheerst.

Door het bundelen van krachten, ideeën, het zoeken naar mogelijkheden en zeker niet te vergeten de o zo belangrijke hulp vanuit de dorpsgemeenschap hebben we voor nu en in de toekomst een stukje Rimburgse geschiedenis veilig weten te stellen.

In het kader van het initiatief “Brokkelze lupt”, worden er door de wandelaars bloembollen geplant. Dit ook ter nagedachtenis aan de ontberingen die mensen gedurende de Tweede Wereld oorlog moesten doorstaan. Bloembollen golden als een belangrijke voedselbron ten tijde van de hongerwinter(1944/’45).

We kijken er naar uit dat de narcissen in het voorjaar voor de kapel zullen bloeien.

De vereniging wil alle aanwezigen bedanken voor de getoonde interesse. Speciale dank gaat uit naar allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze speciale dag!

Vriend (lid) worden van de Vereniging Vrienden van de St. Jozefkapel

Voor €7 per kalenderjaar kunt u Vriend worden van de Vereniging Vrienden van de St. Jozefkapel. U steunt hiermee de initiatieven van de vereniging en draagt mede zorg aan het behoud en onderhoud van deze mooie kapel in het Rimburger bos. U kunt zich aanmelden als Vriend via:
• Website: https://vriendenkapelrimburg.nl/word-lid/
• Facebook: Vrienden St. Jozef Kapel Rimburg via de blauwe “Registreren” button.

BEZETTING EN OORLOG ALS JEUGDHERINNERING Albert J. Verreck

Inleiding
Ruim 70 jaar geleden heb ik vijf jaar bezetting en de tweede wereldoorlog meegemaakt. Het was een bepalend deel van mijn leven. Veel van die tijd  is vergeten en wat ik uit mijn herinnering tevoorschijn kan halen lijkt meer op losse flarden dan op het grote geheel waarin het thuishoort. In het volgende heb ik deze flarden wat geordend opgeschreven zonder aanvulling met verhalen van anderen of bronnenonderzoek. Het is dus niet meer dan mijn verhaal en mijn herinnering.

De foto’s  tonen monumenten in Rimburg die verwijzen naar gebeurtenissen van toen die niemand vergeten wil.

Lees verder “BEZETTING EN OORLOG ALS JEUGDHERINNERING Albert J. Verreck”