Algemene Verordening Gegevensbescherming

This post is also available in: Engels

De Vereniging Vrienden van de St. Jozefkapel verwerkt gegevens van haar leden ten behoeve van de ledenadministratie.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht de vereniging transparant te zijn over het gebruik van uw gegevens en aan te geven welke rechten u met betrekking tot het gebruik van uw gegevens heeft.

 • de identiteit en de contactgegevens van de verantwoordelijke;
 • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
 • de doeleinden van en de rechtsgrond voor het gebruik van de gegevens;
  • Uw gegevens worden, nadat u toestemming heeft gegeven, gebruikt voor de administratie van u als lid van de vereniging.
  • Uw e-mail adres wordt gebruikt voor het verzenden van informatie over de vereniging, activiteiten en contributie.
  • Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief zullen uw naam en email adres gebruikt worden voor het verzenden van de nieuwsbrief.
 • Worden mijn gegevens aan derden, binnen of buiten de EU verstrekt?
  • NEE. Uw gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de vereniging.
 • de bewaartermijn van de gegevens;
  • Uw gegevens worden bewaard voor de duur van uw lidmaatschap. Bij afmelding, of overlijden worden uw gegevens verwijderd.
 • U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens. U heeft ook het recht om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken en het recht om de gegevens over te laten dragen aan een derde partij.
  • U kunt een mail sturen naar de vereniging, waarin u uw vraag of bezwaar kenbaar kunt maken. De vereniging zal dan actie ondernemen.
 • U heeft het recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
 • Noodzaak van het verstrekken van uw gegevens
  • De verstrekking van uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om u als lid van de vereniging op te nemen.
  • Voor het verzenden van de nieuwsbrief, na toestemming, zijn uw naam en mailadres noodzakelijk.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken, is het voor ons als vereniging niet mogelijk u op te nemen als lid.
  • Wanneer wij uw email niet mogen gebruiken, zullen wij u de informatie per post laten toekomen.
 • Maakt de vereniging gebruik van profiling of geautomatiseerde besluitvorming?
  • NEE. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de ledenadministratie en niet voor het aanmaken van profielen of geautomatiseerde besluiten.
 • Maakt de vereniging gebruik van persoonsgegevens die van andere bronnen afkomstig zijn dan de persoon zelf?
  • NEE. Alleen de gegevens die u verstrekt en waarvoor u toestemming geeft worden door de vereniging gebruikt.