75 jaar Bevrijding & 30-jarig bestaan Vereniging Vrienden van de St. Jozefkapel

Wij zijn voornemens om dit jaar op een nog nader te bepalen moment extra aandacht te besteden aan 75 jaar Bevrijding en het 30 jarig bestaan Vereniging Vrienden van de St. Jozefkapel. Hierover zullen wij op een later moment nog berichten.

Zorg goed voor elkaar!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Vereniging Vrienden van de St. Jozefkapel